Dakstra
Mapa stránky | search
 
Střešní okna
Roof windows
Rolety
Blinds
STREšNÉ VÝLEZY print page See more
.Svetlíky
STREšNÉ VÝLEZY

Strešné výlezy (svetlíky) sa montujú v chladných miestnostiach za účelom zabezpečenia svetla a vetrania neobývaných a nevykurovaných podkrovných miestností. V obývaných podkrovných priestoroch je potrebné montovať strešné okná.
Za účelom skvalitnenia izolácie obsahujú strešné výlezy izolačné dvojsklo s hrúbkou 14 mm.
Strešné výlezy sú vybavené integrovaným lemovaním, preto nie je nutné lemovanie osobitne zakúpiť. Je vhodné do plochej aj profilovanej strešnej krytiny. Po odstránení alebo odrezaní zbytočného penového tesnenia je možné výlez dokonale namontovať aj na bridlicovú strechu.

Konštrukcia sa dá pripevniť a namontovať na strechu veľmi jednoducho. Ku každému výlezu pripájame beztextovú montážnu príručku, ktorá obsahuje každý krok procesu montovania. Výlezy sú vyrábané v nasledovných rozmeroch:
-         45 x 55 cm
-         45 x 73 cm
-         48 x 90 cm
-         90 x 48 cm

Strešné výlezy je možné namontovať veľmi flexibilne ako okno s krídlom otváraným nahor aj ako okno s krídlom otváraným na stranu. Výlezy sú vhodné na namontovanie do striech so sklonom 15 - 60°,do plochej ako aj profilovanej strešnej krytiny s maximálnou výškou 90 mm.

Charakteristika strešného svetlíka:

  • Integrované lemovanie s manžetou a s modifi kovateľným resp úplne odstrániteľným penovým tesnením zabezpečí dokonalé utesnenie strešného plášťa.
  • Produkt je možné namontovať na akúkoľvek strešnú krytinu.
  • Tento fl exibilný systém umožňuje montáž do striech so sklonom 15-60°.
  • Okno otvárateľné smerom nahor ako štandardné,s možnosťou voľby okna otvárateľného na stranu (okrem rozmeru 90x48, ktoré je len oknom otvárateľným smerom nahor).
  • Okenné krídlo obsahuje gumené tesnenie.
  • Odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
  • Borovica sušená v peci, ošetrená prípravkom protihubovej ochrany.
  • 14 mm dvojsklo (3-8-3).
  • Chrómovaná oceľová kľučka s možnosťou nastavenia do dvoch ventilačných polôh.

Skylight Dvojaké otváranie 
 
 
PRODUKTY | PRAKTICKÁ RADA | MONTÁŽ | BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA | PODPORA VýROBY | NA STIAHNUTIE
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA | ÚDRŽBA | MAPA STRÁNKY
  © 2018 Altaterra Kft, H-9431 Fertőd, Malom köz 1. All rights reserved
Terms & conditions / Privacy policy / General Terms of Sale and Delivery
W3C