Dakstra
Mapa stránky | search
 
Střešní okna
Roof windows
Rolety
Blinds
ČO UROBIT PRED ZAKÚPENÍM OKNA NAVRHOVANIE STREŠNÝCH OKIEN print page

.Čo urobiť pred zakúpením okna
Čo urobiť pred zakúpením okna

 

Pred zakúpením strešných okien sa odporúča dôkladne si premyslieť vnútornú a vonkajšiu konštrukciu, ergonómiu domu, ako aj všetky možnosti, ktoré by zabezpečili prenikanie viac svetla do Vášho bytu cez okná.
Denné svetlo, t.j. prírodné osvetlenie je základnou životnou potrebou, nakoľko každý človek reaguje na denné svetlo pozitívne. Budeme mať viac energie, rýchlejšie sa učíme a znižuje sa naša náchylnosť ku chorobám spôsobenými vplyvom stresu. Preto zabezpečenie denného svetla v podkrovných miestnostiach v čo najväčšej miere môžeme považovať za investíciu do ľudskej osobnosti.

Na to,aby sme zväčšili množstvo svetla prenikajúceho do interiéru, mali by sme si dôkladne premyslieť nasledujúce faktory:
+ Rozmery strešného okna
+ Počet strešných okien
+ Poloha strešných okien
+ Tvar vnútorného lemovania

ZAPLAVTE PODKROVNÉ MIESTNOSTI SVETLOM

Light up your attic

Nezmenená plocha okna = Viac denného svetla
Okná s väčšími rozmermi samozrejme prepúšťajú viac denného svetla, ale oplatí sa zaoberať aj s alternatívou, že montážou väčšieho počtu malých okien možno dosiahnuť lepší konečný efekt (viď. obrázky).

+ Montážou jedného strešného okna denné svetlo osvetľuje asi 46% miestnosti
+ Montážou dvoch strešných okien, ktorých celková plocha je rovnaká ako plocha okna uvedeného v predchádzajúcom prípade, denné svetlo osvetľuje asi 48% tej istej miestnosti
+ Štyri okná, ktorých celková plocha je rovnaká , avšak umiestnenie je rovnomernejšie, osvetľujú denným svetlom asi 65% miestnosti!


Light up your attic

Tajomstvom maximálneho množstva svetla je vhodné vnútorné ostenie.
Vytvorením vhodného vnútorného ostenia získate viac svetla v miestnosti. Pokiaľ vnútorné ostenie je pod oknom zvislé a nad oknom vodorovné, do miestnosti preniká viac svetla. Cez strešné okno so správnym sklonom ostenia preniká do miestnosti viac svetla.

top

Voľná cirkulácia vzduchu

FREE CIRCULATION

Pre voľnú cirkuláciu vzduchu vytvorte správne vnútorné ostenie.
V prípade strešného okna s nevyhovujúcim sklonom ostenia dochádza k nahromadeniu teplého vzduchu, čo môže spôsobiť zrazenie pary (kondenzáciu). Strešné okno s vyhovujúcim sklonom ostenia umožní voľné prúdenie teplého vzduchu v miestnosti.

top

Uchytenie krokvy

RAFTER FITTING

Pripevnenie strešných okien ku krokvám
Pred výberom rozmerov strešného okna je potrebné brať ohľad na typ strešnej konštrukcie. Pri väčšine krovou sú strešné okná namontovateľné, ale sú aj prípady, keď nie je možné odrezať niektorú krokvu bez spoľahlivého riešenia. Pokiaľ by nastal akýkoľvek problém týkajúci sa voľby, ktorú krokvu by bolo vhodné odrezať, požiadajte pred začatím práce o radu odborníka.

top

VONKAJŠIE STAVEBNÉ RIEŠENIE

EXTERNAL ARCHITECTURE

Vonkajší vzhľad budovy
Okrem otázky svetla v interiéri a vnútorného vzhľadu budovy je potrebné brať do úvahy aj skutočnosť, aký celkový estetický dojem spôsobia strešné okná na vzhľade budovy. Prosíme ctených zákazníkov, aby pri plánovaní umiestnenia prihliadali na už existujúce okná budovy. Doporučujeme Vám, aby ste zvážili súvislosti medzi skutočnými požiadavkami na potrebou svetla prenikajúceho do vnútra a medzi vonkajším stavebným vzhľadom budovy. Dôkladné zváženie týchto faktorov je nevyhnutné k tomu, aby strešné okná z vonkajšieho pohľadu poskytovali elegantný vzhľad a spĺňali všetky požiadavky kladené v súvislosti s osvetlením interiéru.

Nad strešným oknom ( oknami ) sa vždy doporučuje umiestniť protisnehovú zábranu ako prevenciu proti poškodeniu strešného okna.

top

ERGONÓMIA

ERGONOMICS

Nižší sklon strechy - dlhšie okno.
Strešné okno musí byť vždy umiestnené v zodpovedajúcej výške a musí mať vhodné rozmery na to, aby spĺňalo špeciálne nároky. Výber okna je potrebné realizovať tak, aby bol zohľadnený sklon strechy budovy. V prípade nízkeho sklonu strechy musí byť výška strešného okna väčšia, aby bol zabezpečený taký istý výhľad ako v prípade strmšieho sklonu strechy. Všeobecným pravidlom je teda: " čím je sklon strechy nižší, tým je strešné okno dlhšie."

Okrem rozmerov strešného okna je potrebné brať do úvahy aj výšku, v ktorej bude okno zabudované. Je veľmi dôležité, aby každý obyvateľ domu mal neobmedzený výhľad cez okno.

Neexistuje jediný presný rozmer okna, ani presne určené umiestnenie okna. Okno vždy musí byť umiestnené v súlade s požiadavkami kladenými na pohodlie užívateľov a podľa funkčnosti a preto sa to mení vždy podľa konkrétnych okolností.

top

REGULÁCIA SVETLA

CONTROL LIGHT

Vnútorná plátenná roleta 61%
Vonkajšia markíza 87%
Zatemňujúca roleta 100%
Vylúčenie svetla
Vylúčenie tepla

Pred zakúpením rolety je potrebné dôkladne zvážiť skutočnosť, na aký účel bude kupovaná, aby bolo možné vybrať vašim potrebám najviac vyhovujúci typ rolety. Na obrázku je dobre viditeľný účinok jednotlivých roliet na svetlo a teplo.

top

Bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na montáž

SAFETY DURING INSTALLATION

. Pri montáži je potrebné používať vhodné ochranné pomôcky. Za normálnych okolností montáž strešných okien je možné vykonať z vnútra budovy, lešenie nie je potrebné. Ale podobne, ako v prípade iných stavieb, aj tu vzniká nebezpečenstvo pádu náradia alebo iných predmetov (kladivo, škrídle, atď.) zo strechy. Preto odporúčame, aby ste nikdy nenechávali žiadne predmety na vonkajšej strane strechy a pre prípad nebezpečenstva je potrebné pracovnú lokalitu ohraničiť a označiť z dôvodu minimalizácie rizika.
Pri rezaní materiálu strešnej konštrukcie resp. rezaní škridlíc sa odporúča nosenie ochrannej masky a ochranných okuliarov. Okrem toho odporúčame počas montáže okenného rámu použiť dočasnú opornú latu.

top
 

 
 
 
PRODUKTY | PRAKTICKÁ RADA | MONTÁŽ | BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA | PODPORA VýROBY | NA STIAHNUTIE
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA | ÚDRŽBA | MAPA STRÁNKY
  © 2018 Altaterra Kft, H-9431 Fertőd, Malom köz 1. All rights reserved
Terms & conditions / Privacy policy / General Terms of Sale and Delivery
W3C