Dakstra
Mapa stránky | search
 
Střešní okna
Roof windows
Rolety
Blinds
POSTUP MONTÁŽE Prosíme postupujte podľa nasledujúcich krokov ... print page

.Rolety
Awning Blind

MONTÁŽ VONKAJŠEJ MARKÍZY

Ako začať?

Ostráňte dve skrutky upevňujúce horné lemovanie. Skrutky sú odnímateľné.

top

Zabránenie premokavosti otvorov.

Umiestnite čierne butylové tesnenie na otvor. Vytvorte guľôčku, ktorú vložíte na otvor.

top

Montáž vonkajšej markízy

Položte vonkajšiu markízu na horné lemovanie. Skontrolujte, či otvory na rolete sú umiestnené presne nad otvormi horného lemovania.

top

Upevnenie vonkajšej markízy

Pomocou dvoch ďalších dlhších skrutiek priložených k rolete upevnite vonkajšiu markízu.

top

Príprava háčikov

Otočte okenné krídlo na spodnú časť. Odstráňte dve skrutky zo spodnej časti lemovania okenného krídla. Skrutky odložte na bok, nakoľko ich budete znova potrebovať!

top

Upevnenie háčikov

Upevnite háčiky k spodnému lemovaniu okenného krídla pomocou tých istých skrutiek..

top

top

Vyskúšajte funkčnosť markízy

Stiahnite markízu a pripevnite ju k háčikom..

top

Práca je ukončená!

Vykonali ste dobrú prácu! Vonkajšia markíza Vás ochráni od nežiadúcej vysokej teploty a priamych slnečných lúčov. Počas používania markízy je možné okno ľahko otvoriť.

top

top

 
 
PRODUKTY | PRAKTICKÁ RADA | MONTÁŽ | BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA | PODPORA VýROBY | NA STIAHNUTIE
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA | ÚDRŽBA | MAPA STRÁNKY
  © 2018 Altaterra Kft, H-9431 Fertőd, Malom köz 1. All rights reserved
Terms & conditions / Privacy policy / General Terms of Sale and Delivery
W3C