Dakstra
Mapa stránky | search
 
Střešní okna
Roof windows
Rolety
Blinds
POSTUP MONTÁŽE Prosíme postupujte podľa nasledujúcich krokov ... print page

.Rolety
Roller blind

MONTÁŽ VNÚTORNEJ PLÁTENNEJ ROLETY

Upevnenie plastových konzôl

Prosíme, pripravte si dve plastové konzoly a pripevnite ich k hornej časti okenného krídla. Skontrolujte, či ste použili správnu konzolu na ľavej resp. pravej strane (ľavá/pravá).

top

top

top

Montáž rolety

Osaďte roletu na dve plastové konzoly

top

top

Upevnenie rolety

Mierne vytiahnite a zdvihnite látku, aby bolo vidno bočné otvory. Potom ju uložte na plastové konzoly na každej strane pripevnite pomocou jednej skrutky tak, aby sa roleta neposúvala z miesta.

top

top

Vyznačenie miest háčikov

Pravítkom vymerajte umiestnenie troch háčikov v rovnakej vzdialenosti od seba. Tretí háčik musí byť umiestnený presne na spodnej časti okenného krídla.

top

top

Montáž háčikov

Háčiky pripevnite pomocou kladivka. Doporučujeme použiť pri práci malú kartónovú doštičku (kvôli zabráneniu rozbitia skla). Postupujte spôsom uvedeným na obrázku.

top

top

top

top

Vyznačenie miesta háčikov na druhej strane meraním.

Stiahnite roletu a uchytte ju na prvé tri háčiky, aby ste presne určili umiestnenie háčikov na druhej strane. Samozrejme k tomuto úkonu môžete použiť aj pravítko.

top

top

top

Práca je ukončená!

Háčiky možno otestovať. Jednoducho uzavrite, t.j. stiahnite roletu a pripevnite ju k niektorému z troch háčikov.

top

 
 
PRODUKTY | PRAKTICKÁ RADA | MONTÁŽ | BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA | PODPORA VýROBY | NA STIAHNUTIE
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA | ÚDRŽBA | MAPA STRÁNKY
  © 2018 Altaterra Kft, H-9431 Fertőd, Malom köz 1. All rights reserved
Terms & conditions / Privacy policy / General Terms of Sale and Delivery
W3C