Dakstra
Mapa stránky | search
 
Střešní okna
Roof windows
Rolety
Blinds
POSTUP MONTÁŽE Prosíme postupujte podľa nasledujúcich krokov ... print page

.Rolety
Balckout blind

MONTÁŽ ZATEMŇUJÚCEJ ROLETY

Upevnenie plastových konzôl

Prosíme, pripravte si dve plastové konzoly a pripevnite ich k hornej časti okenného krídla. Skontrolujte, či ste použili správnu konzolu na ľavej resp. pravej strane (ľavá/pravá).

top

top

Montáž rolety

Osaďte roletu na dve plastové konzoly.

top

Upevnenie rolety

Mierne vytiahnite a zdvihnite látku, aby bolo vidno bočné otvory. Potom ju uložte na plastové konzoly na každej strane pripevnite pomocou jednej skrutky tak, aby sa roleta neposúvala z miesta.

top

top

Montáž bočných vodiacich líšt.

Látku rolety mierne povytiahnite a hornú časť bočnej vodiacej lišty osaďte pod predné lemovanie rolety.

top

Upevnite bočné vodiace lišty.

Spustite látku rolety a bočné vodiace lišty posuňte smerom dole tak, aby zapadli do spodných rohov. Upevnite bočné vodiace lišty k okennému krídlu cez vopred predvŕtané otvory.

top

Upevnenie druhej bočnej vodiacej lišty.

Prosím namontujte druhú bočnú vodiacu lištu..

top

Práca je ukončená!

Roletu vyskúšajte a otestujte. Jednoducho uzavrite roletu stiahnutím rukoväte. Roletu otvorte tak, že najprv rukoväť mierne nakloňte smerom dozadu k sklu a potom spustite.

top

 
 
PRODUKTY | PRAKTICKÁ RADA | MONTÁŽ | BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA | PODPORA VýROBY | NA STIAHNUTIE
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA | ÚDRŽBA | MAPA STRÁNKY
  © 2018 Altaterra Kft, H-9431 Fertőd, Malom köz 1. All rights reserved
Terms & conditions / Privacy policy / General Terms of Sale and Delivery
W3C