Dakstra
Mapa stránky | search
 
Střešní okna
Roof windows
Rolety
Blinds
POSTUP MONTÁŽE Prosíme postupujte podľa nasledujúcich krokov ... print page

.Príslušenstvo
Electrical opener (AA)

Elektrického otváracieho systému AAX&AVX

Demontáž kľučky

Demontujte kľučku odstránením dvoch skrutiek.

top

Demontáž západky zámku.

Demontujte západku zámku ostránením jedinej skrutky.

top

Umiestnenie motora

Položte motor na rám tak, aby sa reťaz nachádzala presne pred vývrtom, ktorý ste predtým použili pre kľučku.

top

top

Vyznačenie

Tuškou alebo iným vhodným označovacím prostriedkom vyznačte miesta na vývrty pre motor.

top

Predvŕtanie

Predvŕtajte štyri vývrty. Dbajte na to, aby ste k vŕtaniu použili vŕták vhodný k veľkosti skrutiek.

top

Skrutky a V-konzoly.

Používajte skrutky a V-konzoly spôsobom uvedeným na obrázku. Je veľmi dôležité použiť V-konzoly k tomu, aby ste mohli motor nastaviť do správneho uhla, potrebného k jeho fungovaniu.

top

Upevnenie motora.

Pripevnite motor k okennému púzdru.

top

Fixovacia platňa

Odstráňte skrutku z fixovacej platne.

top

Montáž fixovacej platne k reťazi.

Položte fixovaciu platňu na reťaz (dočasne).To Vám uľahčí vyznačenie miest pre vývrty.

top

top

Vyznačenie miesta fixovacej platne.

Tuškou vyznačte miesto fixovacej platne. Značky je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 35 mm od vrchu spodného okenného krídla spôsobom uvedeným na obrázku.

top

Predvŕtanie

Predvŕtajte dva vývrty. K vŕtaniu používajte vŕták vhodný k veľkosti skrutiek.

top

Upevnenie fixovacej platne.

Upevnite fixovaciu platňu. (bez reťaze).

top

Pripevnenie reťaze.

Pripevnite reťaz k fixovacej platni.

top

Odviedli ste skvelú prácu! !

Pripevnenie motora k okennému púzdru je dokonalé..

top

 
 
PRODUKTY | PRAKTICKÁ RADA | MONTÁŽ | BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA | PODPORA VýROBY | NA STIAHNUTIE
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA | ÚDRŽBA | MAPA STRÁNKY
  © 2018 Altaterra Kft, H-9431 Fertőd, Malom köz 1. All rights reserved
Terms & conditions / Privacy policy / General Terms of Sale and Delivery
W3C