Dakstra
Mapa stránky | search
 
Střešní okna
Roof windows
Rolety
Blinds
POSTUP MONTÁŽE Prosíme postupujte podľa nasledujúcich krokov ... print page

.Strešné okná
Internal preparation

Montáž vždy závisí od daných okolností. Je potrebné si položiť otázku: či sa produkt bude montovať do novej budovy, ktorá ešte nemá ani strechu ani vnútorné priečky - alebo sa montáž uskutoční do obývaného podkrovia? Či dom má škrídlovú strechu, alebo sa jedná o 100 ročnú budovu s bridlicovou strechou?
Nasledujúce pokyny montáže sme rozdelili podľa jednotlivých skupín, teda môžete postupovať podľa takej časti návodu, ktorá sa vzťahuje na práve aktuálny projekt.
Spôsob upevnenia lemovania závisí od typu lemovania. Prosíme, vyberte vhodné lemovanie a postupujte podľa uvedených pokynov.

Nad strešným oknom ( oknami ) sa vždy doporučuje umiestniť protisnehovú zábranu ako prevenciu proti poškodeniu strešného okna.

Vnútorná príprava

Príprava náradia

Pred začatím montáže strešného okna sa presvedčte o tom, či sú pripravené potrebné bezpečnostné prostriedky a potrebné náradia. Je to veľmi dôležité pred začatím práce!

top

Vykonanie meraní

Je možné, že v podkroví je na krokvách sádrokartónové alebo iné obloženie. V takom prípade je veľmi dôležité správne určiť budúcu polohu okna. Meraním od vonkajšej steny je možné presne určiť umiestnenie okna vzhľadom k vonkajšej ploche.

top

Označenie

Po presnom určení pozície označte presné miesto.

top

Skúšobný vrt (vodiaci vrt)

Za účelom presnejšieho merania vykonajte skúšobný vrt (vodiaci vrt), ktorý potom odstránite.

top

Umiestnenie krokiev

Vložením pravítka možno vodiaci vrt umiestniť a vyznačiť na ktorejkoľvek strane krokvy.

top

Okraj krokvy

Doporučujeme začať prácu od vnútorného okraja krokvy, nakoľko je takto možné znížiť zbytočné tesárske práce okolo okna na minimum.

top

Odstránenie izolácie

Pri prípadnom odstránení izolácie je potrebné vykonať bezpečnostné opatrenia: odporúča sa bezpečnostná ochranná maska a ochranné okuliare.

Voľba strešnej krytiny: profilovaná alebo plochá

top

Odstránenie krokvy

Ak je potrebné odstránenie krokvy, je veľmi dôležité premyslieť si prípadné dôsledky takéhoto úkonu na konštrukciu budovy. V prípade vzniku akejkoľvek neistoty alebo nejasnosti odporúčame zákazníkom, aby pred ďalšími krokmi požiadali o radu odborníkov.

top

Vytvorenie väčšieho výhľadu

Za účelom vytvorenia väčšieho výhľadu sa odporúča odstránenie časti okenného obloženia.

top

Dolná podpera

Podoprite krokvu,ktorú budete vyrezávať, v spodnej časti .

Horná podpera

... a upevnite podperu pod horným dielom krokvy

top

Vyrezanie krokvy

Potom sa môžu krokvy označiť, vyrezať a odstrániť.

top

top

top

Vyrezanie otvoru

Vyrežte presnú výšku a šírku budúceho otvoru ...

top

..nezabudnite, že

... Je potrebné nechať dostatočný priestor pre okenné ostenie v správnom uhle

top

top

 
 
PRODUKTY | PRAKTICKÁ RADA | MONTÁŽ | BEZPEČNOSTNÁ ZÓNA | PODPORA VýROBY | NA STIAHNUTIE
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA | ÚDRŽBA | MAPA STRÁNKY
  © 2018 Altaterra Kft, H-9431 Fertőd, Malom köz 1. All rights reserved
Terms & conditions / Privacy policy / General Terms of Sale and Delivery
W3C